About Trixxo Theater Hasselt

Van Grenslandhallen tot Park H

Beginjaren

Het beurzencomplex Grenslandhallen werd officieel geopend op 13 mei 1983. De beurshallen kwamen tot stand op vraag van Unizo Hasselt en werden gebouwd door de stad Hasselt met de bedoeling om zowel op economisch als op toeristisch vlak een belangrijke regionale meerwaarde te bieden. Het complex bestond aanvankelijk uit 1 hal (Hal 4), een toegangsfoyer en een Esplanade in hexagoonvorm met een open binnenruimte. Daar werd later de Hal 5 aan toegevoegd met een restaurant. De Esplanade was opgevat als een centraal plein dat op termijn toegang zou verlenen tot vijf aanpalende hallen. Voor de verbinding met de hallen zorgde de Hexagoon, een gang rondom de Esplanade. Door de latere overdekking van de Esplanade kwam ook deze ruimte beschikbaar voor de organisatie van events. In de beginfase beheerde Unizo de hallen nog zelf. Maar een professionele aanpak drong zich door het toenemende succes op. Daartoe werd de vzw Grenslandhallen opgericht. Zowel de stad Hasselt als Unizo verkregen hierin 50% van de bestuursmandaten.

2002-2005: Uitbreiding met Congrestheater, Trixxo Arena en Plopsa Indoor

In 2000 bleek uit een studie de noodzaak van een uitbreiding en herstyling. Om grotere beurzen te kunnen aantrekken, was een grotere beursvloeroppervlakte nodig. De plannen voor de nog te bouwen hallen werden opgeborgen en in september 2001 werd het plan gelanceerd om Hal 4 om te bouwen tot een Congrestheater. In 2002 werd, in samenwerking met Studio 100, aan Hal 4 een toneeltoren gebouwd en werden ook vergaderzalen en kleedruimtes gerealiseerd. De hal zelf kreeg modulair opbouwbare tribunes. Vanaf dat moment konden naast beurzen ook congressen, musicals en concerten plaatsvinden op de site.

In maart 2004 startte de bouw van de gigantische Trixxo Arena en de Plaza, de Studio en de Artiestenfoyer als bijbehorende infrastructuur Ook een nieuwe extra parking stond op het programma. Zes maanden later, op 21 september 2004, werd de Trixxo Arena (13.600 m²) plechtig geopend in aanwezigheid van Kim Clijsters en Martina Hingis. Dit staaltje van bouwkundige spitstechnologie zou voortaan ingezet worden voor de organisatie van grote concerten, sportevenementen en als uitbreiding van de beursvloer. Dankzij de nieuwe multifunctionele hal werd de gehele Grenslandhallensite een toplocatie voor de organisatie van evenementen, beurzen en congressen, waarbij de beschikbare ruimtes modulair aangepast konden worden aan diverse soorten van evenementen.

Maar daarmee hield het niet op. Het volgende schot in de roos – én een complementaire troef voor de evenementensite – was de realisatie van Plopsa Indoor, dat officieel werd geopend op 22 december 2005 als extra hal. De eerste steen voor deze indoorspeeltuin van Studio 100 was gelegd op 29 april 2005. Met de bouw van Plopsa Indoor werd ook de centrale toegang verder afgewerkt voor een vlot onthaal van alle bezoekers.

Met de realisatie van de Trixxo Arena en Plopsa Indoor kon de vzw Grenslandhallen het publiek een uitgebreid pakket aan ontspanningsmogelijkheden bieden. Daarnaast slaagde ze erin enkele succesvolle eigen evenementen uit de grond te stampen, zoals Het Schlagerfestival en I Love The 90s.

2012: Nieuwe exploitant

Ondanks deze successen en de opgebouwde naam en faam kampte het complex echter met minder goede financiële cijfers. Daarnaast waren zowel de uitbating als het beheer niet langer afgestemd op de noden van vandaag. Om de Grenslandhallen en Trixxo Arena een financieel gezonde toekomst te bieden, werd besloten om de uitbating te privatiseren.

In september 2011 maakten de vzw Grenslandhallen en het stadsbestuur van Hasselt bekend dat de nv Antwerps Sportpaleis de exploitatie en operationele leiding van de Grenslandhallen – met uitzondering van Plopsa Indoor van Studio 100 – zou overnemen vanaf 1 januari 2012. Ter voorbereiding van de overname werd ook de structuur van de vzw Grenslandhallen vernieuwd en liet Unizo Hasselt al zijn belangen over aan de stad.

Op 1 januari 2012 nam de nv Antwerps Sportpaleis de personeelsleden, de roerende goederen en de bestaande overeenkomsten over van de vzw Grenslandhallen. Een erfpachtovereenkomst werd afgesloten voor 27 jaar, tot 22 januari 2039.

2012: Verbouwing Trixxo Arena

Al tijdens de zomer van 2012 startte de nv Antwerps Sportpaleis een eerste fase van grondige verbouwingen. Van een ‘lege loods’ werd de Trixxo Arena veranderd naar een efficiënte en gezellige evenementenhal door binnen de bestaande halstructuur een nieuwe zaal te bouwen. De Trixxo Arena kreeg vaste betonnen en enkele mobiele tribunes die zorgden voor een ruimtelijke verkleining en een intiemere sfeer bij de evenementen. Voorts werd het sanitair uitgebreid en kwamen er naast een vaste vestiaire ook extra togen en een nieuwe vipruimte. Aan de transformatie van de Trixxo Arena hing een prijskaartje van meer dan 7 miljoen euro. De zaal kan van 4.000 tot 18.000 bezoekers ontvangen.

2013: Akoestische isolatie Trixxo Arena, nieuw Trixxo Theater en The Venue

Een tweede verbouwingsfase werd gestart in de zomer van 2013 en bestond uit drie projecten, waarvan er twee door nv Antwerps Sportpaleis werden gerealiseerd. In de Trixxo Arena werd het pijnpunt van de geluidsoverdracht naar de buitenomgeving aangepakt. Om de geluidsuitstoot in de lagere frequenties te verlagen, was het van belang om het dak te verzwaren. Sinds de voltooiing van de dakwerken eind augustus 2013 kunnen in de Trixxo Arena bijna alle soorten evenementen plaatsvinden, elk met hun specifieke geluidsspectrum en binnen de sinds 1 januari 2013 verplichte Schauvliege-norm qua geluidsproductie, waarbij de geluidsuitstoot altijd binnen de huidige Vlarem II-normen ligt. Het akoestisch isoleren van het dak kostte bijna 1,6 miljoen euro.

Een meer zichtbare verandering die zomer van 2013 was de upgrade van het toenmalige Congrestheater naar een volwaardig en zelfstandig theater dat de nieuwe naam Trixxo Theater kreeg en kleinere concerten en evenementen ontvangt. Met haar capaciteit tot 3.000 bezoekers is de zaal uniek in de provincie Limburg. De verbouwing van het Congrestheater hield de sloop in van een deel van de bestaande Hal 4 en de vervanging met een nieuwbouw van 2.300 m² met een vaste tribunestructuur. Het vroegere podiumgedeelte met de toneeltoren bleef behouden. Erachter werden een sanitaire ruimte en kleedruimtes toegevoegd. Naast het nieuwbouwgedeelte werden twee nieuwe traphallen opgetrokken. Een eigen toegang zorgt ervoor dat het Trixxo Theater volledig los van de andere ruimtes op de site kan functioneren. Be•at investeerde zo’n 4 miljoen euro in dit project.

Nog tijdens diezelfde zomer werden door Club Entertainment bvba, waar be•at aandeelhouder van is, de bouwactiviteiten gestart voor de realisatie van The Venue, die verschillende delen omvat en op 14 december 2013 werd geopend. Voor Club Versuz werd de bestaande Hal 5 volledig verbouwd. Samen met Restaurant Crudo, de ingangspatio met buitenterrassen en de op 1 maart 2014 geopende aparte feestruimte Area V beschikt The Venue over een totaaloppervlakte van 3.100 m², waar ruim 3.000 bezoekers verwelkomd kunnen worden. Club Entertainment bvba had voor deze realisaties zo’n 7 miljoen euro veil.

2017: Jumpsquare

Op 20 oktober 2017 werd op de site in de voormalige Studio Jumpsquare geopend, het grootste indoortrampolinepark van de Benelux. Daarvoor sloot de firma Jumpsquare een huurovereenkomst af met de nv Antwerps Sportpaleis/be•at en investeerde het 1 miljoen euro.

2018: Expo Hasselt en Park H

In april 2018 werd de verbouwing van Esplanade en Hexagoon aangevat als sluitstuk van het investeringsprogramma dat door nv Antwerps Sportpaleis werd vooropgesteld bij de overname van de site in januari 2012. De nieuwe ruimte opent op 19 september de deuren als Expo Hasselt en omvat een nieuwe Esplanade waarin zowel de voormalige Hexagoon als de aanpalende Hal 4, Plaza en Passage zijn geïntegreerd. Grote beurzen zullen, zoals vanouds, in de Trixxo Arena plaatsvinden, de kleinere in Expo Hasselt.

Vanaf 14 september gaan de Grenslandhallen als “Park H” door het leven. De site zal op middelkorte termijn naar een landschaps- en belevingspark worden veranderd om de bezoekers een nog aangenamere ervaring te bezorgen. Er komt een duidelijkere kanalisatie en signalisatie, zodat de site een unieke identiteit en positionering krijgt. Op de site zal ook een heel uitnodigend ‘stedelijk’ evenementenplein worden gecreëerd voor grote publieksactiviteiten. Bedoeling is dat dit plein een ontmoetingsplek wordt waar jongeren afspreken en ouderen samenkomen.

2019: The Park

Op 26 februari 2019 opende op deze site ook The Park als hotspot waar bezoekers zich onderdompelen in een complete virtual reality-ervaring.

Kort

1983 – 13 mei: officiële opening Grenslandhallen, bestaande uit Hal 4 en een Esplanade met verbindende Hexagoon; later uitgebreid met Hal 5 met restaurant

2002: bouw theatertoren aan Hal 4, i.s.m. Studio 100 = Congrestheater

2004 – 21 september: ingebruikname Trixxo Arena en aanpalende backstageruimte en Studio

2005 – 22 december: opening Plopsa Indoor van Studio 100

2012 – 1 januari: exploitatie en operationele leiding Grenslandhallen overgenomen door nv Antwerps Sportpaleis

2012 – zomer: transformatie Trixxo Arena naar multifunctionele evenementenhal

2013 – zomer: dakwerken Trixxo Arena, upgrade Congrestheater naar Trixxo Theater, start verbouwing Hal 5 naar Club Versuz

2013 – 14 december: opening The Venue met Club Versuz en Restaurant Crudo

2014 – 1 maart: opening feestruimte Area V als deel van The Venue

2017 – 20 oktober: opening Jumpsquare in de voormalige Studio

2018 – 14 september: bekendmaking Park H als nieuwe naam voor de Grenslandhallen

2018 – 19 september: eerste beursactiviteit in Expo Hasselt, de nieuwe expo- en eventruimte ontstaan na de verbouwing van Esplanade en Hexagoon, met integratie van Hal 4, Plaza en Passage

2019 – 26 februari: opening van de VR-hal The Park in de voormalige Hal 4

Subscribe and receive our newsletter